DE CE SĂ APELAȚI LA UN BROKER ?

Brokerul de asigurare reprezintă interesul clientului si vă ajută în primul rând să evaluați corect riscurile necesare pentru a fi acoperite printr-o poliță de asigurare , iar în al doilea rând să economisiți bani și timp. Brokerul de asigurare vă ajută de asemenea să evitați problemele care pot apărea în soluționarea dosarelor de daună,în relația cu firmele de asigurări.

DE CE NOI?

 • pentru a beneficia de sfaturile unui consilier de încredere, cu experiență;
 • pentru a obține oferta cea mai bună;
 • pentru rapiditate în încheierea polițelor;
 • pentru că noi reprezentam doar interesele Dvs, punându-vă la dispoziție informații de actualitate despre asiguratori și condițiile de asigurare.
 • comision 0: dumneavoastră plătiți doar prima de asigurare!

OFERTA

 • Asigurări de accidente
 • Asigurări de mijloace de transport terestru
 • Asigurări de bunuri în tranzit
 • Asigurări de locuințe
 • Asigurarea clădirilor și bunurilor aparținând persoanelor juridice
 • Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
 • Asigurări de răspundere civilă generală
 • Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru cazurile de avarii accidentale
Incepand cu data de 19 iulie 2016 consumatorii de produse financiare non-bancare care se afla in litigii cu comerciantii de produse financiare non-bancare se pot adresa gratuit noii entitati de soluționare alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii –SALFIN-
In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.
Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet www.salfin.ro , cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.
Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-Fin care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.
Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:
·         propunerea unei soluții;
·         impunerea unei soluţii.
Consumatorii pot accesa procedurile SAL doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. Prin această condiție, se asigură existența bunei-intenții în rezolvarea amiabilă a disputei dintre cele două părți.
Solicitarea de soluționare a litigiului se respinge de către Secretariatul tehnic în cazul în care consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora.
În cazul în care litigiul nu este de competența SAL-Fin, consumatorul se poate adresa unei alte entități SAL.
Formularele utilizate de consumator în relația cu SAL-Fin precum si informatii detaliate cu privire la aceasta procedura de solutionare alternativa a litigiilor pot fi descarcate de pe site-ul www.salfin.ro , respectiv  http://www.salfin.ro/solutionare-litigii/